Vurdering af smykker

Hvis du har fået stjålet dine smykker så laver vi gerne en vurdering. Vi kan sørge for det praktiske omkring kommunikation og rapportering til dit forsikringsselskab. Få at kunne lave så nøjagtig som mulig vurdering bedes du medbringe så meget dokumentation som muligt. Det kan være i form af billeder, beskrivelser, købs kvitteringer eller hvad du nu kan finde. Vi tager en minimumspris på kr. 350,- plus et beløb pr. genstand alt efter hvor meget det er. Vi laver en fast pris inden vurderingen når vi ved hvor mange genstande det drejer sig om. De fleste forsikringsselskaber dækker udgiften til vurderingen. Vi anbefaler at man altid tager billeder af sine smykker og andre værdigenstande da det kan være en god dokumentation til brug ved forsikringssager.